Oudvit

Werk voor 50 plussers, vutters en gepensioneerden

Inloggen

Voordelen van 50 plussers

Verzuimen minder: Uit onderzoek is gebleken dat de 50 plussers minder verzuimen, velen zijn tot op hoge leeftijd gezond.

Zijn psychisch gezonder: Uit onderzoek is gebleken dat de 50 plussers minder last hebben van een of meerdere psychische klachten (burn-outs, depressies,etc).

Hebben meer kennis en ervaring: Hoe ouder men word hoe meer kennis en ervaring men heeft opgedaan in het leven, deze zijn toepasbaar op de werkvloer voor ouderen.

Zijn sociaal vaardiger: Door de jarenlange omgang met collega's, klanten en werkgever weten ouderen beter welke benadering en aanpak werkt en welke niet, door schade en schande heeft men dit geleerd daardoor weten ouderen beter om te gaan met mensen.

Hebben meer inzicht in complexe problemen: Ouderen zijn van grote waarde in crisis achtige situaties, door de ervaring hebben ze een beter zicht in ingewikkelde problemen en uitdagingen als dit werk gerelateerd is.

Zijn toleranter: Ouderen zijn vaak toleranter door de werk en levenservaring die ze hebben opgedaan. Ze weten wanneer iets wel of juist niet kan. Ze hebben geleerd dat niet alleen hun eigen werkwijze de juiste is maar ook die van een ander heel goed kan werken.

Nemen geen onverantwoorde risico's: Ouderen denken vaak eerder na voordat ze risico's nemen (geen impulsief gedrag). Dit komt door dat ze door schade en schande wijs zijn geworden en daardoor zijn ze voorzichtiger met het nemen van risico's.

Hebben meer zelf kennis: Door de leeftijd die de ouderen hebben hebben ze al heel veel meegemaakt en weten de ouderen meestal precies wat ze wel kunnen en minder kunnen ze hebben dus meer zelf kennis opgedaan. En als je weet wie je bent heb je dus meerwaarde voor je omgeving.

Zijn loyaal: Bij oudere werknemers draait het om kwaliteit, bestendigheid een duurzaamheid, waarden waar u als werkgever op kunt bouwen.

Ze hebben de toekomst: De crisis die nu heerst zal voorbijgaan en zal er een forse groeiende vraag naar arbeidskrachten komen, er zullen dan te weinig jongeren beschikbaar zijn om deze vraag te kunnen beantwoorden.Ook uit demografisch oogpunt hebben ouder werknemers de toekomst!